top of page
Logo groot nieuw.png

Nieuws:

In verband met de lange wachttijden bij het CBR moeten wij helaas de wachttijd voor nieuwe leerlingen verlengen tot september 2024.

Nieuws:

In verband met nieuwe regels van het CBR omtrent de locatie van bijzondere verrichting voor het motorexamen hebben we besloten te stoppen met motorrijlessen

Voor verdere vragen neem contact met ons op met onderstaand nummer of contactformulier. 

0653150466

Al meer dan 35 jaar is autorijschool K.Starreveld het meest vertrouwde adres voor het behalen van je rijbewijs in Weert en omstreken. Of je nu gaat voor je auto- of motorrijbewijs, auto/motorrijschool K.Starreveld staat garant, dat je op een veilige en verantwoorde manier je rijbewijs haalt. Alles wat nodig is voor een veilige toekomst op de weg.

MOGELIJKHEDEN

Het leren besturen van een auto of motor vergt goede scholing. Met ruim 35 jaar ervaring verzorgt rijschool Kees Starreveld rijlessen in en rondom Weert. Hierbij sta jij als cursist centraal en wordt samengewerkt aan het behalen van jouw rijbewijs, waardoor je in jouw eigen tempo je rijopleiding kunt volgen. Bij rijschool Kees Starreveld kan je ervoor kiezen om in korte tijd je rijbewijs te behalen, maar het is ook mogelijk om losse lessen te volgen.

 Wij onderscheiden ons door de volgende zaken:

• Omdat onze autorijschool in Weert een middelgrote rijschool is, zijn we in staat onze klanten persoonlijke aandacht te geven en kunnen we toch flexibel zijn bij bijvoorbeeld ziekte van een van onze instructeurs
• Bij ons duurt een lesuur wel 60 minuten
• Rijles in Weert en omgeving door gecertificeerde instructeurs voor de auto en voor de motor
• Snelle afwikkeling van examens bij het CBR
• Onze lesauto’s zijn uitgerust met cruise control en navigatie. Dit zorgt ervoor dat je allround wordt opgeleid en het rijden naadloos aansluit op de huidige exameneisen
• Wij hebben ervaring met het les geven aan mensen met faalangst en leerproblemen
• Onze auto’s zijn rookvrij
• Gecertificeerde instructeurs m.b.t. autisme, ADHD of verwante problemen (medio 2012)

Man Driving in Car
crosssell-theorieboeken.jpg

RIJBEWIJS B

Wij bieden verschillende pakketten waardoor je in jouw eigen tempo je rijbewijs kan halen. Neem contact op met vragen of voor meer informatie via onderstaand contactformulier.

THEORIE

Wij voorzien je van de actuele studieboeken waarin de theoriestof beschreven staat. Als je niet precies weet wat je niveau is of als je vragen hebt, neem dan gerust contact op.

Home: Cursussen

PAKKETTEN AUTO

Ons aanbod

Er wordt lesgegeven in de Hyundai Kona en een Hyundai I20. Een weloverwogen keuze vanwege het eigentijdse uiterlijk en de bijbehorende luxe bedieningsgemakken. Na het volgen van een kennismakingsles zijn er verschillende mogelijkheden voor het behalen van je rijbewijs in Weert of omgeving.
Je kunt de kennismakingsles gebruiken om met losse lessen verder te gaan of om je te laten adviseren over onze rijbewijspakketten en hoe snel je die kunt doorlopen. We geven les volgens een zeer gestructureerd modulair systeem, waarbij je kunt kiezen tussen twee pakketten.
Pakket 1 kun je uitbreiden naar pakket 2. Heb je minder lessen nodig dan het geadviseerde pakket om te slagen voor je rijbewijs in Weert en omgeving? Dan betalen wij de teveel betaalde lessen terug. Heb je daarentegen meer lessen nodig dan verwacht voor je rijbewijs, dan kunnen deze gewoon worden aangevuld met losse lessen van een uur.
We hebben voor de autorijlessen twee pakketten samengesteld:

€1650,-

Pakket 1

Dit pakket bestaat uit 30 rijlessen + theorie en praktijkexamen (Exclusief eigen verklaring)

€2100,-

Pakket 2

Dit pakket bestaat uit 40 rijlessen + theorie en praktijkexamen (Exclusief eigen verklaring)

Home: Prijslijst

TARIEVEN

Hier onder vind je alle prijzen nog even op een rijtje voor de autorijlessen. 

Deze prijzen zijn allemaal inclusief BTW. 

Driving Lesson

VOOR HET AUTORIJBEWIJS

Autorijles 60 min. € 50,-
1ste Praktijkexamen € 225,-
Faalangstexamen € 280,-
herexamen praktijk € 225,-
Bnor-examen € 250,-
Eigen verklaring € 41,- (verplicht voor aanvraag 1e examen zit NIET bij de prijs inbegrepen)

Theorie-examen € 41,-
Individueel theorie-examen € 95,-

Pakket 1: 30 rijlessen + theorie en praktijkexamen voor €1650,- (Exclusief eigen verklaring)
Pakket 2: 40 rijlessen + theorie en praktijkexamen voor € 2100,- (Exclusief eigen verklaring)

Bij verhindering dienen rijlessen 24 uur voor aanvang te worden afgezegd. Zo niet dan wordt de les in rekening gebracht. 

Prijzen gelden vanaf 1 januari 2023, onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Home: Producten

FOTOGALERIJ

Hier onder een aantal foto's

69655999_965672907111242_782370137973771
30709516_966824046800195_697316892880142
Untitled.jpg
Untitled.jpg
Untitled.jpg
Untitled.jpg
48386549_1822608017848272_21575320632914
46507455_1220061994810709_52487901971218
44235419_2367629450131105_76264809053217
64787570_2222531477865120_83265203951506
Untitled.jpg
20245977_1063744587096205_11022961311808
11114006_809219149170841_358783431952231
Untitled.jpg
Home: Portfolio

CONTACT

Maaslandlaan 66, 6004 GE Weert, Nederland

0495 540 888 (Bereikbaar van 20:00 tot 23:00)

06 5315 0466 (Bereikbaar van 8:00 tot 23:00)

  • facebook
  • googlePlaces

Bedankt voor de inzending!

69655999_965672907111242_782370137973771
Home: Contact opnemen
Driving Lesson

PRIVACY VERKLARING

Auto- en motorrijschool K. Starreveld
Maaslandlaan 66
6004 GE Weert
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Auto- en motorrijschool K. Starreveld
Maaslandlaan 66
6004GE Weert
www.rijschoolstarreveld.nl
Mail: k.starrveld@home.nl
1. Doel van het Privacybeleid
Auto- en motorrijschool K. Starreveld heeft de privacy van alle (toekomstige) klanten die gebruik maken van de aangeboden diensten hoog in het vaandel staan en zullen deze respecteren. Het vaststellen van deze Privacyverklaring is gebaseerd op de bestaande regelgeving.
2. De klant bepaalt
De klant dient voor het gebruik van zijn (persoons-)gegevens ondubbelzinnig toestemming te verlenen. Wanneer u wordt gevraagd om (persoons-)gegevens te verstrekken, kunt u dit weigeren. Als u ervoor kiest om geen (persoons-)gegevens te verstrekken die nodig zijn om een product of dienst te leveren, zult u dit product of deze dienst mogelijk niet kunnen gebruiken.
3. Wijze van het verzamelen van gegevens
Auto- en motorrijschool K. Starreveld verzamelt op verschillende manieren gegevens over haar klanten. Sommige gegevens worden aan de klant gevraagd, andere worden geautomatiseerd verzameld. Een deel van de gegevens verkrijgen we door vast te leggen hoe u met onze producten omgaat, bijvoorbeeld door het gebruik van technologieën zoals cookies en het ontvangen van foutrapporten of gebruiksgegevens van onze software op uw apparaat. We krijgen ook gegevens van derden.
4. Gegevens die wij verzamelen
a) Naam en contactgegevens. We verzamelen uw voor- en achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en andere soortgelijke contactgegevens.
b) Demografische gegevens. We verzamelen gegevens over u, zoals uw leeftijd, geslacht, land en voorkeurstaal.
5. Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens
Auto- en motorrijschool K. Starreveld verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
a. Het verzorgen van uw rijopleiding
b. Het aanvragen van uw theorie examen, tussentijdse toets of examens bij het CBR
c. Het afhandelen van uw betaling
d. Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor onze dienstverlening
e. Om u de mogelijkheid te bieden uw gegevens te bekijken via onze webportal.
Auto- en motorrijschool K. Starreveld verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
6. Bewaartermijnen
Uw persoonlijke gegevens (adres, telefoonnummers, email) worden tot maximaal 1 jaar na het afronden van uw opleiding bewaard. Financiële gegevens, afspraakgegevens, examendata en dergelijke worden voor een periode van 7 jaar bewaard in verband met wettelijke verplichtingen.
7. Delen van persoonsgegevens met derden
Auto- en motorrijschool K. Starreveld verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Auto- en motorrijschool K. Starreveld blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Auto- en motorrijschool K. Starreveld en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar k.starreveld@home.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Auto- en motorrijschool K. Starreveld wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Auto- en motorrijschool K. Starreveld neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Kees Starreveld via k.starreveld@home.nl.

Home: Over
bottom of page